Sredstva za čišćenje

CLEAN-N-SAFE je nenagrizajuće sredstvo za čišćenje isparivača i zrakom hlađenih kondenzatora.

FOAM -A-COIL je bezkiselinsko pjeneće sredstvo za čišćenje isparivača, zrakom hlađenih kondenzatora, filtera i opreme za kondicioniranje zraka.

COIL DISINFECTANT je sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa. Namijenjeno je za cjevovode i opremu za filtriranje zraka.